1. Bez uzyskania zgody korzystający ma prawo jedynie do zamieszczania w celach informacyjnych, w ograniczonej formie, w prowadzonym przez siebie serwisie internetowym, treści i fotografii rozpowszechnionych przez CONTINO na stronie internetowej www.contino.pl. Na publikowanie treści w innych celach wymagana jest zgoda właściciela strony, czyli firmy Contino.pl s.c.
  2. W ramach dozwolonego użytku korzystający może zamieścić tytuł i maksymalnie 3 pierwsze zdania, korzystając z materiałów dostępnych na stronach www.contino.pl pod warunkiem, że:
    1. w miejscu, gdzie rozpowszechnia fragmenty materiałów, zamieści napis „czytaj dalej” i link aktywny, przekierowujący bezpośrednio do strony www.contino.pl/blog do dalszej części materiału. Tytuł linku (ang. anchor text) kierującego bezpośrednio do artykułu źródła odpowiadać będzie tytułowi danego artykułu źródłowego,
    2. zapewni, że linki kierujące do strony www.contino.pl z którego pochodzi artykuł, a także strony internetowe jego serwisu, gdzie zamieszczone będą fragmenty materiałów oraz linki do artykułów źródłowych, nie będą blokowane przed robotami wyszukiwarek.
  3. Jakiekolwiek użycie treści zamieszczanych na stronach www.contino.pl  wykraczające poza niniejsze warunki wymaga pisemnej zgody CONTINO.
  4. Zdjęcia produktowe pochodzą częściowo od naszych partnerów handlowych i w tym zakresie są ich własnością.
  5. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie opisów produktów i artykułów zamieszczonych na stronach firmy CONTINO.PL jest zabronione!
    Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)