Leasing mebli biurowych

Każdy przedsiębiorca wie, jak ważny jest wizerunek firmy. Aby jednak uczynić go nowoczesnym, oryginalnym i rozpoznawalnym potrzeba zazwyczaj dużych nakładów finansowych. Tutaj z pomocą przychodzi nam leasing mebli biurowych, dzięki któremu urządzimy wnętrze naszego biura.

Leasing mebli daje nam możliwość natychmiastowego wyposażenia firmy we wszystkie niezbędne meble bez konieczności cięcia wydatków kosztem jakości. Zaprojektujemy biuro o spójnym wystroju, optymalnie dostosowane do charakteru pracy i potrzeb pracowników. Zapewni nam ono wizerunek stabilnej i dobrze działającej firmy, nawet jeśli jesteśmy nowi na rynku. To z kolei zaowocuje zdobyciem zaufania klientów.

Dzięki finansowaniu z pomocą leasingu naszego partnera GRENKELEASING Sp. z o.o. można zakupić praktycznie wszystko co niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa. Decyzja o skorzystaniu z finansowania w GRENKE jest szczególnie korzystna dla małych firm, które dopiero zaczynają swoją działalność ponieważ GRENKE umożliwia leasing mebli już od wartości 3000 PLN netto.

Zalety Leasingu:

 • natychmiastowe korzyści z posiadania mebli, bez konieczności angażowania środków własnych
 • małe obciążenie finansowe, zwiększenie płynności środków finansowych
 • korzyści podatkowe – raty leasingowe są kosztem uzyskania przychodu
 • proste i przejrzyste procedury wnioskowania i udzielania leasingu
 • istniej prawo do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych
 • nie obciąża zdolności kredytowej

Zalety GRENKELEASING:

 • finansowanie 100% inwestycji
 • decyzja leasingowa nawet w 30 minut
 • leasing mebli już od wartości 3000 PLN netto
 • uproszczony wniosek bez dokumentów finansowych oraz zaświadczeń z ZUS i US
 • raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu, finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej.

Więcej o firmie GRENKELEASING Sp. z o.o. na stronie: www.grenkeleasing.pl

Do zawarcia transakcji wymagamy standardowych dokumentów jak:

 • wypełniony wniosek leasingowy
 • dokumenty założycielskie przedsiębiorstwa
 • dwa dokumenty tożsamości;
 • spis przedmiotów do leasingu (zamówienie lub fv-proforma).

Decyzja wydawana jest na podstawie skanu wypełnionego wniosku, który Klient wypełnia na oświadczenie. W GRENKE obowiązują trzy rodzaje wniosków:

 • procedura promocyjna: obowiązuje do kwoty 10 000 PLN netto
 • procedura uproszczona: do kwoty 30 000 PLN netto
 • procedura zwykła: powyżej 30 000 PLN netto.

* Wymagane dokumenty założycielskie w zależności od formy prawnej:

 • osoby fizyczne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą:  zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub innego rejestru
 • spółki cywilne: umowa spółki oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników
 • spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne: aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS)
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne -> aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS).