Relacje w miejscu pracy – o metodach integracji

By | Ciekawostki

Równie ważne, jak wyposażenie biura są wzajemne relacje pracowników oraz te na linii szef – podwładny. W firmach zatrudniających większą liczbę osób, należy dbać o to, żeby relacje były poprawne i zmierzały w dobrym kierunku, ponieważ wpływają one na atmosferę w biurze, a co za tym idzie – na jakość pracy.

Read More