Relacje w miejscu pracy – o metodach integracji

Równie ważne, jak wyposażenie biura są wzajemne relacje pracowników oraz te na linii szef – podwładny. W firmach zatrudniających większą liczbę osób, należy dbać o to, żeby relacje były poprawne i zmierzały w dobrym kierunku, ponieważ wpływają one na atmosferę w biurze, a co za tym idzie – na jakość pracy.

Obecnie coraz więcej firm decyduje się na podjęcie działań integracyjnych. Są to takie działania, które zmierzają do zbudowania i utrzymania pozytywnych relacji między pracownikami. Jest to także kreowanie stosunków opartych na wzajemnej pomocy, wsparciu, przyjaźni oraz odpowiedzialności.

Istnieje kilka skutecznych metod integracji pracowników:

Metoda obrad – czyli nic innego jak zasięganie opinii lub porady pracowników niższych szczebli w sprawach znaczących dla firmy. Pracownicy mogą brać czynny udział w posiedzeniach, debatach, naradach i konferencjach prowadzonych na terenie firmy oraz poza nią. Uczestniczący w spotkaniach pracownicy nie czują się pominięci oraz przekonują się, że ich zdanie również się liczy.

Metoda radaru personalnego – czyli ocena działań przełożonego okiem jego podwładnych. Aby metoda była skuteczna ważna jest regularność ocen oraz obiektywność. Działania takie skłaniają kadrę zarządzającą do bardziej efektywnej pracy, ale także wymuszają spotkania, na których omawiane są problemy wewnątrz firmy.

MAPS (Metoda Aktywnego Planowania Strategii) – czyli dobór pracowników do określonych projektów, który uwzględnia ich osobiste preferencje dotyczące zarówno wykonywanych zadań jak i współpracowników uczestniczących w projekcie. Dochodzenie do wyników przez zespół odbywa się na drodze konsensusu czyli powszechnej zgody (nie podejmuje się decyzji w oparciu o głosowanie). Jest to pracochłonna metoda, ale przynosi oczekiwany efekt.

Metoda grup autonomicznych – zakłada stworzenie grup pracowników, które wykonują powiązane ze sobą zadania, które stanowią ostatecznie określoną całość. Zadania takie charakteryzują się zwiększoną samodzielnością pracy. Członkowie grupy mają poczucie realizacji zadań ważnych dla całej organizacji oraz uczestniczenia w istotnych kwestiach.

Wymienione wyżej metody dotyczą przede wszystkim organizacji samego procesu pracy. Planując integrację środowiska firmy, można skorzystać również ze sposobów organizacji czasu wolnego, takich jak: wyjazdy integracyjne, firmowe spotkania czy imprezy (o tych sposobach pisaliśmy już w tym artykule).

Metody integracji bywają pracochłonne i wymagają dużego zaangażowania, ale warto spróbować, ponieważ praca z pozytywnie nastawionymi do wspólnej realizacji zadań współpracownikami jest przyjemniejsza i przede wszystkim bardziej efektywna.

Oceń wpis!

Kliknij na gwiazdkę, aby ocenić

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 2

Brak głosów do tej pory! Bądź pierwszym, który oceni ten post.