Przepisy BHP w biurze

23 marca, 2016

Biuro jest dość spokojnym miejscem pracy – przebywanie w nim zazwyczaj nie wiąże się z wielkim ryzykiem, a wykonywanie obowiązków jest niegroźne dla zdrowia. Nie należy jednak zapominać, że obowiązują je przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy: ważne jest ustawienie optymalnej temperatury, zapewnienie dobrego oświetlenia i zminimalizowanie hałasu. Oto zbiór najważniejszych zasad BHP w biurze.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Jako główny odpowiedzialny za biuro, pracodawca musi dbać o przestrzeganie zasad BHP w pracy. Do jego obowiązków należy kontrolowanie porządku i czystości, zapewnienie środków niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy oraz działania w trakcie pożaru lub innych wypadków. Pracodawca musi także zadbać o to, żeby pomieszczenia biurowe były odpowiednio oświetlone – zarówno światłem naturalnym, jak i sztucznym – w związku z tym biuro nie powinno być usytuowane poniżej poziomu terenu. Pracownikom wykonującym obowiązki przy komputerze przysługuje prawo do odpoczynku w postaci przerw – podstawowa ma 15 minut i jest wliczana do czasu pracy.

Obowiązkiem pracodawcy jest również dbanie o swoich podwładnych i zapewnienie im komfortowych warunków wykonywania czynności zawodowych. Do jego zadań należy m.in. kierowanie na ich profilaktyczne badania okresowe czy refundacja okularów leczniczych zgodnie z zaleceniem lekarza. Bardzo ważne jest także przeszkolenie pracowników w zakresie BHP – podlegają mu wszystkie zatrudnione w biurze osoby, a organizacja odbywa się w czasie pracy i na koszt szefa.

Szczególną troską powinny być otoczone kobiety w ciąży – mogą one liczyć na specjalne przywileje w zakresie przepisów BHP. Zakazana jest dla nich praca w pozycji stojącej, która trwa łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej; ich praca przy monitorze ekranowym nie może przekraczać 4 godzin dziennie. Ciężarne nie mogą również wykonywać obowiązków w pomieszczeniu zbyt gorącym, zbyt zimnym lub narażonym na hałas czy drgania. Kobietom spodziewającym się dziecka przysługuje również prawo do dodatkowych przerw w pracy.

Wymogi dotyczące pomieszczeń

Wyróżnia się dwa typy pomieszczeń, w których wykonywane są obowiązki: to miejsca stałej pracy oraz pracy czasowej. W pierwszym przypadku łączny czas przebywania w nim pracownika wynosi więcej niż 4 godziny w ciągu jednego dnia; w drugim – od 2 do 4. Niezależnie od ilości spędzonych w nim godzin, biuro nie powinno być niższe niż 3 m.

Jakie powinny być wymiary biura? Zgodnie z przepisami BHP są one uzależnione od liczby pracujących w pomieszczeniu osób: każda z nich musi posiadać przynajmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia i co najmniej 2 mkw. wolnej powierzchni podłogi. Pokój pracowników powinien posiadać odpowiednią temperaturę (nie może być niższa niż 18°C), zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi, nasłonecznieniem, drganiami albo innymi czynnikami, które byłyby szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia.

Stanowisko pracy a przepisy BHP

Bezpieczne miejsce do pracy to takie, w którym pracodawca zapewnił optymalne warunki: przestrzeń pracownika musi być wyposażona we wszystkie niezbędne do wykonywania obowiązków narzędzia, takie jak komputer, myszka, klawiatura, wygodne krzesło, przybory do pisania. A jakie przepisy dotyczą samego biurka? Jego konstrukcja powinna umożliwiać dogodne ustawienie wyposażenia, a wysokość dostosowana do wzrostu i postury użytkownika – optymalną wynosi ok. 70 cm. Ważna jest także przestrzeń dla nóg: minimalne swoboda ruchów to 50 – 70 cm głębokości i 60 – 80 cm szerokości. Jeśli pracownik korzysta z komputera stacjonarnego, biurko powinno być podzielone na dwie części: górną dla monitora oraz dolną dla klawiatury. Odpowiedni kąt obserwacji ekranu wynosi 20 – 50° w dół. Odległość między sąsiednimi monitorami to minimum 0,6 m – jeśli pracodawca chciałby zapewnić swoim pracownikom bardziej kameralne warunki, może wprowadzić podział na boksy za pomocą szklanych ścianek działowych. Decydując się na takie rozwiązanie należy pamiętać,  by ścianki były z materiału odpornego na stłuczenie.

Przeczytaj także:  Oświetlenie w biurze według BHP

Oceń wpis!

Kliknij na gwiazdkę, aby ocenić

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 2

Brak głosów do tej pory! Bądź pierwszym, który oceni ten post.