Stanowisko pracy według BHP

By | Ciekawostki

Jednym z ważniejszych obowiązków pracodawcy jest troska o zdrowie pracownika, przejawiająca się m.in. w prawidłowej organizacji miejsca pracy. Dzięki posiadaniu odpowiedniego stanowiska pracownik biurowy jest w stanie działać skutecznie, nie…

Read More
Biurka SELKO_Wuteh

7 oznak zmęczenia pracą

By | Ciekawostki

Znalezienie równowagi pomiędzy pracą a odpoczynkiem jest niezwykle ważne. Przemęczenie wywiera negatywny wpływ na efektywność, wyraźnie ją zmniejszając. Niewielka wydajność wywołuje eskalację problemu, co z kolei rodzi frustrację. Brak sił…

Read More